Boendeinformation

VÅR - OCH HÖSTSTÄDNING

 

Upprätta lista på vad som ska göras

Upprätta närvarolista

Kratta och sopa där det behövs (även inuti och runt sophusen

Rensa ogräs i rabatterna, gärna någon gång under sommaren också

Rensa sandlådorna

Städa ur carportar

Storstädning i tvättstuga samt trapphus i flerfamiljshusen

Olja soffor, staket och trappor vartannat år

Buskar och träd får inte beskäras eller tas bort hur som helst. Kontakta styrelsen i förväg

Sofforna och lekredskapen som tillhör gården tas ut på våren och in på hösten

Jord, kalk, gödsel m.m. inhandlas centralt till vårstädningen. Meddela styrlsen i god tid vad som behövs

Om ovanstående lämnas på återvinningscentraler kan ytterligare 36 000 kr/år sparas in!

 

Matavfall

Sortering av matavfall infördes i december 2017. Detta innebär en besparing på 36 000 kr/år tack vare färre sopkärl

 

Grovsopor

Större möbler och andra grovsopor får ni själva köra iväg till Hagby eller Löt. Öppettider

 

Elavfall

Viktig information om hushållens el-avfall!

Enligt lag måste allt elektronikavfall omhändertas separat och skickas till särskilda demonteringsanläggningar för återvinning av material och omhändertagande av de miljöfarliga ämnen som finns i el-avfallet. Därför får inget el-avfall slängas i de vanliga soporna eller tillsammans med grovavfallet.

 

Vad räknas som el-avfall från hushållen?

Man kan säga att till el-avfall från hushållen räknas alla typer av kasserade el eller elektronikprodukter som drivs med elektricitet från sladd, batteri eller på annat sätt.

Till el-avfall hör således allt ifrån stora spisar och tvättmaskiner till minsta lilla glödlampa, till och medlösa elsladdar är el-avfall. De enda elprodukter i en bostad som inte omfattas av den nya lagstiftningen är fasta installationer såsom elradiatorer, ventilationsfläktar och dylikt, men det beror på att dessa el-produkter inte räknas som hushållsavfall. Vidare inräknas inte kyl- och frys­ möbler vilket beror på att ·det redan finns särskilda regler för hur dessa ska tas om hand.

 

Mer avfallsinformation finns här och på Vallentuna kommuns hemsida

BRF Södra Haga, BOX 1099, 186 26 Vallentuna, Besöksadress, föreningslokal: Engelbrektsvägen 157, Vallentuna styrelse@sodrahaga.se