Försäkringar

 

 

Försäkringsfrågor

 

Q. SKADEINSEKTER

 

 

Vid skador orsakade av skadeinsäkter ska man vända sig till NOMORE

Upptäcker du skadedjur i din bostad anmäler du detta som boende omgående

Information om denna anmälan kan vara bra att veta för styrelsen

Telefon till NOMORE: 0200-27 10 10

Försäkringnummer: 51-0675

Det går även att göra anmälan på nätet www.nomore.se

FÖRSÄKRINGAR:

BRF Södra Haga, BOX 1099, 186 26 Vallentuna, Besöksadress, föreningslokal: Engelbrektsvägen 157, Vallentuna styrelse@sodrahaga.se