Felanmälan

 

FELANMÄLAN GENERELLT - Lägenhetsinnehavarens ansvar

Observera att det är bostadsrättsinnehavaren (medlemmen) som ansvarar för, och själv bekostar de allra flesta typer av reparationer och underhåll.

Det står medlemmen fritt att välja vem som ska utföra reparationer i lägenheten så länge reparation och underhåll följer de krav som ställs av förenngen i stadgar och ordningsregler.

 

FELANMÄLAN - Gemensamma lokaler

Styrelsen och alla medlemmar svarar själva för den allmäna tillsynen. Upptäcks fel anmäls detta till Styrelsen så vidtar de nödvändiga åtgärder.

Vid felanmälan ska alltid namn, adress och telefonnummer uppges samt hur du uppfattar problemet.

Kontaktuppgifter

 

FELANMÄLAN TVÄTTSTUGA

Elektrolux 0771 61 52 00 eller els.servce@electrolux.se I anmälan ska maskinbeteckning samt felsymtom vara med.

 

FELANMÄLAN HISS

Kontakta Schindler Hiss AB. 020-31 33 33. Gäller även på jourtid

 

FELANMÄLAN Kabel TV

Vid problem anmäl detta till AT-Installation, telefon: 020-66 85 00

 

AVLOPP

Ett stopp i toalett eller avlopp beror nästan aldrig på stopp i fastighetens avloppsledningar utan på stopp i golvbrunnar, silar och vattenlås i lägenheten. Således är det medlemmen som ansvarar för och själv bekostar eventuella åtgärder. Medlemmen avgör om han vill rensa själv, vilken rörmokare han eventuellt vill anlita och om det är värt en extra slant att rörmokaren ska rycka ut omgående.

 

GRANNJOUREN

Ring 020-78 78 60 för vägledning

Grannjouren vägleder och länkar vidare till rätt instans i frågor om exempelvis våld och bråk hos grannar. Grannjouren är en stödtjänst till Nattjouren.

NATTJOUREN

Ring 020-78 78 60. Nattjouren ger stöd åt människor i hemlöshet. Ring oss om en person uppehåller sig i din fastighet och som kan behöva vår hjälp. Nattjouren är ett samarbete mellan Fastighetsägaren och STOCKHOLMS STADSMISSION.

 

KÖKSFLÄKT

Föreningen har i och med de nya fläktarna ett femårsavtal gällande service av dessa. I denna service hanteras även byte av filter, detta för att alla garantier ska gälla¨. Kostnaden för nya filter kommer debiteras separat via faktura till respektive medlem.

Dokumentation som lämnats ut efter installation ska sparas i huspärm.

 

PARKERING PÅ BRFs område

Q-park har anlitats av styrelsen för upprättande av parkeringsfrågor. Detaljerad information finns under fliken Parkering.

BRF Södra Haga, BOX 1099, 186 26 Vallentuna, Besöksadress, föreningslokal: Engelbrektsvägen 157, Vallentuna styrelse@sodrahaga.se