Styrelse

FÖRTROENDEVALDA

Styrelse

Ledamöter

Sebastian Wåtz                  - Ordförande

Annika Jakobsson              - Sekreterare, vice ordförande

Mats Andersson                 - Ekonomi

Mikko Valojää                     - Fastighet

Anton Edin                          - IT

Björn Lindau

Roger Nyström


Suppleanter

Malin Welander                  - Lokaluthyrning

Ove Mellström

 

Styrelsen träffas på öppet hus första söndagen i månaden kl. 15.00-15.30. Dock inte i juli månad. Här finns då möjlighet att träffa styrelsen och ställa frågor.

Det finns även brevlåda utanför föreningslokalen.

Styrelsen valdes på föreningsstämma 25 april 2019.


Valberedning

Ingmarie Wiklander 

Håkan Säfström     -   Sammankallande     


Internrevisor

Leila Höglund - Utsedd utav valberedningen juli 2018

Att skriva en motion


En motion till årsstämman bör vara en fråga som berör föreningen och alla dess medlemmar och som inte kan beslutas på ett styrelsemöte.


Motionen bör innehålla ett konkret förslag för stämman att ta ställning till.

Tänk på att alltid skriva kortfattat.

Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas.

Ta endast upp ett ämne per motion.


Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om


Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att

tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.


Skriv en text som berättar varför du tycker som du gör


Använd attt-satser Jag/vi föreslår därför föreningsstämman besluta att:…


Du ska alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna med ditt namn.


BRF Södra Haga, BOX 1099, 186 26 Vallentuna, Besöksadress, föreningslokal: Engelbrektsvägen 157, Vallentuna

styrelse@sodrahaga.se