Styrelseinformation

 

Ledamöter

Kenneth Karlsson - Ordförande

Wivianne Gustafsson - Vice ordförande

Therese Tränk - Sekreterare/Lokaluthyrning

Mats Andersson . - Ekonomi

Roger Nyström - Gårdsråd/Fastighet

Veronica Thörngren - Fastighet

Håkan Säfström - Fastighet

 

Suppleanter

Tori Sjöstrand - Lokaluthyrning

Andreas Brynning - IT-frågor

Omar Axh - Säkerhetsfrågor/Fastighet

Styrelsen träffas på öppet hus första söndagen i månaden kl. 17,00-17,30, (inte Juli och december). Här finns då möjlighet att träffa styrelsen och ställa frågor.

Det finns även brevlåda utanför föreningslokalen.

Styrelsen valdes på föreningsstämma 17 maj 2017

 

 

Valberedning

Ingmarie Wiklander - Sammankallande

Sebastian Wåtz

 

 

 

 

 

Internrevisor

Sebastian Wåtz

Sebastian kommer att vara medlemmarnas insyn i hur styrelsen arbetar. Sebastian ingår inte i styrelsen utan är helt fristående.

Utarbetande av rutiner för rollen tas fram av Sebastian

 

 

 

Att skriva en motion

 

En motion till årsstämman bör vara en fråga som berör föreningen och alla dess medlemmar och som inte kan beslutas på ett styrelsemöte.

 

Motionen bör innehålla ett konkret förslag för stämman att ta ställning till.

Tänk på att alltid skriva kortfattat.

Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas.

Ta endast upp ett ämne per motion.

 

Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om

 

Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att

tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.

 

Skriv en text som berättar varför du tycker som du gör

 

Använd attt-satser Jag/vi föreslår därför föreningsstämman besluta att:…

 

Du ska alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna med ditt namn.

 

BRF Södra Haga, BOX 1099, 186 26 Vallentuna, Besöksadress, föreningslokal: Engelbrektsvägen 157, Vallentuna styrelse@sodrahaga.se