Start

BRF Södra Haga - Vallentuna


BRF Södra Haga ligger centralt i Vallentuna, en kommun som ständigt ökar i invånarantal. Här finns närheten till Stockholms city med Roslagsbanan, ett rikt idrotts- och friluftsutbud med väl bevarad natur precis runt hörnet.

Föreningen består av 54 radhus och 90 lägenheter i flerfamiljshus. I ägo finns också en lokal som hyrs av Vallentuna Kommun för förskoleverksamhet samt en gemensamhetslokal som kan disponeras av medlemmarna.

Föreningen grundades 1988.

NYHETER


Hemstädning

Boende i BRF Södra Haga kan få rabatt på hemstädning hos StädbolagEtt. 

Se erbjudandet här och läs mer på https://www.stadbolagett.se/.
Informationsbrev 2 2020 

Finns att läsa här.


Hjälp med handling i Corona-tider

Några medlemmar i föreningen har erbjudit sig att hjälpa de som behöver och är i riskgrupp med handling och liknande. 

Kontakta Therese Wåtz på 073 506 76 98, gärna via SMS, så koordinerar hon detta. 
HÄNDELSER


Föreningsstämma 2020

Föreningsstämman utfördes genom poströstning utan fysisk närvaro tisdagen den 16 juni 2020 kl 18.30 i förningslokalen.

Samtliga röster räknades och protoll upprättades och undertecknades av justerarna. 

Protokollet finns här.


Vi tackar alla som deltagit och välkomnar även Ove Mellström som valdes till ny ledamot och Björn Lindau och Jon Wigstrand som valdes in som suppleanter till året. 

Årets styrelse finns listad här.
BRF Södra Haga, BOX 1099, 186 26 Vallentuna, Besöksadress, föreningslokal: Engelbrektsvägen 157, Vallentuna

styrelse@sodrahaga.se