Start

BRF Södra Haga - Vallentuna


BRF Södra Haga ligger centralt i Vallentuna, en kommun som ständigt ökar i invånarantal. Här finns närheten till Stockholms city med Roslagsbanan, ett rikt idrotts- och friluftsutbud med väl bevarad natur precis runt hörnet.

Föreningen består av 54 radhus och 90 lägenheter i flerfamiljshus. I ägo finns också en lokal som hyrs av Vallentuna Kommun för förskoleverksamhet samt en gemensamhetslokal som kan disponeras av medlemmarna.

Föreningen grundades 1988.

NYHETER


Informationsbrev 2 2020 

Finns att läsa här.


Hjälp med handling i Corona-tider

Några medlemmar i föreningen har erbjudit sig att hjälpa de som behöver och är i riskgrupp med handling och liknande. 

Kontakta Therese Wåtz på 073 506 76 98, gärna via SMS, så koordinerar hon detta. 


Våtrumsbesiktning

ANTICIMEX har nu besiktigat samtliga våra bostäder samt allmänna utrymmen.
De besiktigade våtutrymmen som WC & Dusch, tvättstugor kök, radiatorer samt brandlarm.
När styrelsen fått intygen från Anticimex så kommer dessa att delas ut till samtliga boende. Detta sker i Januari / Februari då det är många intyg som ska sammanställas.

Den allvarligaste bristen besiktningsmännen hittade var avsaknaden utav brandvarnare och brandsläckningsutrustning. Speciellt radhusen med många barnfamiljer stack ut. DETTA ÄR RIKTIGT ANMÄRKNINGSVÄRT! En brandvarnare kostar ca 150kr och som bevisligen räddar liv. Det finns även annan utrustning som boende rekommenderas ha hemma. Läs mer om det på boverkets hemsida i länken nedan. Så med det sagt. Ni som saknar brandvarnare ordnar det med samma. Behöver ni hjälp med att sätta upp brandvarnare kontaktar ni styrelsen på styrelse@sodrahaga.se omgående.

https://www.boverket.se/sv/byggande/sakerhet/brandskydd/brandvarnare/HÄNDELSER


Föreningsstämma 2020

Föreningsstämman utfördes genom poströstning utan fysisk närvaro tisdagen den 16 juni 2020 kl 18.30 i förningslokalen.

Samtliga röster räknades och protoll upprättades och undertecknades av justerarna. 

Protokollet finns här.


Vi tackar alla som deltagit och välkomnar även Ove Mellström som valdes till ny ledamot och Björn Lindau och Jon Wigstrand som valdes in som suppleanter till året. 

Årets styrelse finns listad här.Föreningsstämma i Brf Södra Haga 2020

Genom poströstning utan fysisk närvaro

Tisdagen 16 juni 2020 kl 18:30


Kallelse till föreningsstämma har gått ut i alla brevlådor. 

På grund av den rådande situationen har styrelsen beslutat att utföra denna, med stöd från ny lagstiftning, genom poströstning utan fysisk närvaro. 

Detta innebär att medlemmar istället för att deltaga på en stämma istället avger sin röst via det medföljande formuläret, vilket lämnas i föreningens brevlåda utanför föreningslokalen.

Senast 10 dagar innan stämmodatum behöver styrelsen ha fått in eventuella frågor, antingen via brev i eller mail till styrelse@sodrahaga.se. För att kunna svara senast 5 dagar innan stämmans datum. 


På tiden för stämman kommer poströsterna att räknas och protokoll upprättas för att justeras av de valda justerrarna, stämmoordförande samt sekreterare. 


Kallelsen och formuläret finns också här.Inkomna frågor till stämman

Inkomna frågor och svar finns att läsa här.


Önskade besiktningsprokoll av socklar:

Anticimex skaderapport

Sustend statusbesiktning

Sustend dräneringsutredning
BRF Södra Haga, BOX 1099, 186 26 Vallentuna, Besöksadress, föreningslokal: Engelbrektsvägen 157, Vallentuna

styrelse@sodrahaga.se