Start

BRF Södra Haga - Vallentuna


BRF Södra Haga ligger centralt i Vallentuna, en kommun som ständigt ökar i invånarantal. Här finns närheten till Stockholms city med Roslagsbanan, ett rikt idrotts- och friluftsutbud med väl bevarad natur precis runt hörnet.

Föreningen består av 54 radhus och 90 lägenheter i flerfamiljshus. I ägo finns också en lokal som hyrs av Vallentuna Kommun för förskoleverksamhet samt en gemensamhetslokal som kan disponeras av medlemmarna.

Föreningen grundades 1988.

NYHETER


Informationsbrev 1 2020

Finns att läsa här.


Hjälp med handling i Corona-tider

Några medlemmar i föreningen har erbjudit sig att hjälpa de som behöver och är i riskgrupp med handling och liknande. 

Kontakta Therese Wåtz på 073 506 76 98, gärna via SMS, så koordinerar hon detta. 


Våtrumsbesiktning

ANTICIMEX har nu besiktigat samtliga våra bostäder samt allmänna utrymmen.
De besiktigade våtutrymmen som WC & Dusch, tvättstugor kök, radiatorer samt brandlarm.
När styrelsen fått intygen från Anticimex så kommer dessa att delas ut till samtliga boende. Detta sker i Januari / Februari då det är många intyg som ska sammanställas.

Den allvarligaste bristen besiktningsmännen hittade var avsaknaden utav brandvarnare och brandsläckningsutrustning. Speciellt radhusen med många barnfamiljer stack ut. DETTA ÄR RIKTIGT ANMÄRKNINGSVÄRT! En brandvarnare kostar ca 150kr och som bevisligen räddar liv. Det finns även annan utrustning som boende rekommenderas ha hemma. Läs mer om det på boverkets hemsida i länken nedan. Så med det sagt. Ni som saknar brandvarnare ordnar det med samma. Behöver ni hjälp med att sätta upp brandvarnare kontaktar ni styrelsen på styrelse@sodrahaga.se omgående.

https://www.boverket.se/sv/byggande/sakerhet/brandskydd/brandvarnare/HÄNDELSER


Uppskjuten föreningsstämma

Med anledning av det rådande läget och gällande rekommendationer angående Coronaviruset Covid-19 har styrelsen beslutat att skjuta upp årets föreningsstämma till ett senare datum än planerat.


Inget datum är satt än men det innebär att det, om möjligt, kommer att bli i maj eller juni.


Vi är väl medvetna om att detta inte är i linje med föreningens stadgar men ser i dagsläget ingen annan utväg för att inte äventyra medlemmarnas hälsa och ge så många som möjligt möjlighet att deltaga på stämman.


Om man känner att det här beslutet är felaktigt är man välkommen att kontakta styrelsen på styrelse@sodrahaga.se.BRF Södra Haga, BOX 1099, 186 26 Vallentuna, Besöksadress, föreningslokal: Engelbrektsvägen 157, Vallentuna

styrelse@sodrahaga.se