Felanmälan

FELANMÄLAN

   GÖR FELANMÄLAN

 
 
 
 
Din bostad
Utemiljö
Parkeringsplatser
Hiss
Tvättstugor
Gemensamma lokaler
Avlopp
Elektriska fel
Ventilation/köksfläkt
 
 
 

KONTAKTUPPGIFTER

Postadress:


BRF Södra Haga

BOX 1099

186 26 VallentunaE-mail: felanmalan@sodrahaga.se


BRF Södra Haga, BOX 1099, 186 26 Vallentuna, Besöksadress, föreningslokal: Engelbrektsvägen 157, Vallentuna

styrelse@sodrahaga.se