Gårdsråd

GÅRDSRÅD


Gårdsråden är en grupp om maximalt 6 personer som ansvarar för diverse sysslor i föreningen. Strävan är att ha ett råd från varje gård men det är inte ett måste. 

Gruppen har eget styre och gemensamt ansvar över alla gårdar. Planerar och engagerar medlemmar i
arbete i föreningen utöver städdagar.


Ansvar

 • Lära känna grannar och hälsa nya välkomna.
 • Mindre underhåll
  • Planera
  • Genomföra
  • Materialinköp
  • Förslag på arbete
 • Trädgårdsarbete
 • Klottersanering
 • Skräpplocking
 • Anordna städdagar
 • Hålla ordning på redskap och bodar


Gårdsråd

Tommy Welander

Charlotte Granström

Maria Rydell
Kontakt

gardsrad@sodrahaga.se