Boende

VÅR - OCH HÖSTSTÄDNING


CHECKLISTA

 • Sopa/spola ur carport och övriga allmänna utrymmen
 • Sopa/spola ur soprummen
 • Ogräsrensa gemensamma rabatter
 • Kratta gräsmattor rena från sand och löv
 • Rensa sand och grusytor i lekmiljöerna
 • Gräsröjning vegetation och städning mot plank
 • Beskär gemensamma buskage på gårdarna
 • Rensa brunnar
 • Olja soffor, staket och trappor vartannat år

Sofforna och lekredskapen som tillhör gården tas ut på våren och in på hösten

För flerbostadshusen gäller också följande punkter: 

 • Storstädning i tvättstuga och trapphus
 • Soffor och lekredskap som hör till gården tas ut
 • Städa de gemensamma källarutrymmena 
 • Rensa stuprörens lövsilar


Buskar och träd får inte beskäras eller tas bort hur som helst. Kontakta styrelsen i förväg

Jord, kalk, gödsel m.m. inhandlas centralt till vårstädningen. Meddela styrlsen i god tid vad som behövs


Obs! Parkeringsplatser och carportar skall vara tömda på bilar på städdagen!

Container finns för trädgårdsavfall och släpvagn finns till förfogande. Containern får endast fyllas med trädgårdsavfall. 

MOTORVÄRMARE


Uttagen för motorvärmare i carportarna är igång mellan kl. 05.30 och 08.30.

BRF Södra Haga, BOX 1099, 186 26 Vallentuna, Besöksadress, föreningslokal: Engelbrektsvägen 157, Vallentuna

styrelse@sodrahaga.se