Köksfläkt

KÖKSFLÄKTAR


Displayen för köksventilation börjar nu tala om att det är "dags beställa filter".

Ingen åtgärd behöver utföras, vi har avtal om service.


Nästa meddelande på displayen är: Det är "dags byta filter".

Ingen åtgärd behöver göras, aggregatet går en månad till och innan dess utförs service.


Tre veckor innan service på hemsidan aviseras av styrelsen.

En vecka innan aviserar företaget att vilka dagar service kommer att utföras på vårt område.

Lapp kommer delas ut i brevlådorna med tider.

Kan du ej vara hemma får du skrivna instruktioner hur du själv byter.