Sopor

SOPOR


Det är viktigt att alla hjälper till med att slänga soporna på rätt ställe och att inte ställa ifrån sig skräp utanför sophusen.

Utöver de vanliga sophusen finns i området Fastighetsnära insamling av källsortering (FNI) och container för tidningspapper.


Vanliga sophusen

Här ska ni bara slänga brännbara sopor och matavfall, som sorteras separat. Inget elektronikavfall (se separat information nedan).

Om man hittar elektronikavfall eller andra icke brännbara sopor kan föreningen få betala böter för detta.


Matavfall

Sortering av matavfall infördes i december 2017. Detta innebär en besparing på 36 000 kr/år tack vare färre sopkärl.


Fastighetsnära insamling (FNI)

I soprummet vi carport vid gård 5, över vägen mitt emot föreningslokalen, kan man slänga källsortering. 

I dagsläget finns kärl för: 


  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Batterier


Se mer information här


Grovsopor

Större möbler och andra grovsopor får ni själva köra iväg till Hagby eller Löt. Öppettider


Elavfall

Viktig information om hushållens el-avfall!

Enligt lag måste allt elektronikavfall omhändertas separat och skickas till särskilda demonteringsanläggningar för återvinning av material och omhändertagande av de miljöfarliga ämnen som finns i el-avfallet. Därför får inget el-avfall slängas i de vanliga soporna eller tillsammans med grovavfallet.


Vad räknas som el-avfall från hushållen?

Man kan säga att till el-avfall från hushållen räknas alla typer av kasserade el eller elektronikprodukter som drivs med elektricitet från sladd, batteri eller på annat sätt.

Till el-avfall hör således allt ifrån stora spisar och tvättmaskiner till minsta lilla glödlampa, till och medlösa elsladdar är el-avfall. De enda elprodukter i en bostad som  inte  omfattas av den nya lagstiftningen är fasta installationer såsom elradiatorer, ventilationsfläktar och dylikt, men det beror på att dessa el-produkter inte räknas som hushållsavfall. Vidare inräknas inte kyl- och frys­ möbler vilket beror på att ·det redan finns särskilda regler för hur dessa ska tas om hand.


Mer avfallsinformation finns här och på Vallentuna kommuns hemsida