FNI

Fastighetsnära insamling FNI

Från och med 1a april 2021 kommer det vara möjligt att lämna återvinning i boden bredvid carportarna på gård 5. Den ligger mitt emot förskolelokalen och vanliga soprumsnyckeln fungerar nu dit.


Det görs på prov för utvärdering under två års tid och till en början kommer det att vara möjligt att slänga pappers-, metall- och plastförpackningar samt batterier men mer kan komma att läggas till efterhand.


Tanken är att det här inte kommer att tillföra någon större extra kostnad för föreningen då det kommer att ersätta delar av den ordinarie sophämtningen.


Det är viktigt att det som slängs i detta rum sorteras på rätt sätt. Skyltar finns uppsatta ovan kärlen i soprummet. Vi hoppas att alla kan hjälpas åt att sköta detta och att det är något vi kan ha fortsättningsvis i föreningen.


I dagsläget finns kärl för följande: 


  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Batterier


Mer information hur du sorterar finns på Sveriges avfallsportal | Sopor.nu

Återvinning


Metall


Att återvinna metall sparar väldigt mycket energi. Det gäller särskilt aluminium, där vi sparar 95 procent av den energi som annars behövs för att göra helt nytt aluminium. Återvinning av stål, som används i exempelvis konservburkar, sparar 75 procent av energin jämfört med produktion från järnmalm.

Metallförpackningar | Sopor.nu


Plastförpackningar


Plastförpackningar är vanligtvis gjort av olja. För varje kilo plast som återvinns spar vi en liter olja och två kilo koldioxid. I Sverige använder vi 155 000 ton plastförpackningar varje år, ungefär 17 kilo per person. Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner.

Plastförpackningar | Sopor.nu


Pappersförpackningar


Förpackningar av papper och kartong som går till återvinning gör att vi inte behöver fälla så många nya träd. Ett ton returpapper motsvarar ungefär 14 träd. Det spar också energi att använda gammalt papper för att göra nytt, jämfört med att använda ny träråvara. Omkring sju gånger kan papper återvinnas.

Pappersförpackningar | Sopor.nu


Starka argument varför vi ska återvinna glas


Hushållning med naturresurser. Vid glastillverkning används råvarorna sand, soda, dolomit, kalk och fältspat.

Vi sparar energi. Smältning av glaskross förbrukar cirka 20 procent mindre energi jämfört med smältning av nya...

Minskade koldioxidutsläpp. Vid smältning av krossglas går det åt mindre råvaror och bränsle...

Glasförpackningar | Sopor.nu

Varför återvinna glas? - Svensk Glasåtervinning (glasatervinning.se)


Hemmainspiration


I väntan på att hinna till återvinningsstationen eller den fastighetsnära insamlingen är det lätt hänt att tomma förpackningar och färdiglästa tidningar tornar upp sig där hemma. Smart mellanförvaring är därför något som många efterfrågar.

Här hittar du tips på hur du kan packa din återvinning på ett smart sätt för att få plats med mer använda förpackning under diskbänken. Du kan även hitta inspiration från andra kring hur de har löst sin förvaring hemma.

Läs mer på nedanstående länk

Hemmainspiration - Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI (ftiab.se)


Packa smart för bättre plats

Packa smart - Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI (ftiab.se)