Start

BRF Södra Haga - Vallentuna


BRF Södra Haga ligger centralt i Vallentuna, en kommun som ständigt ökar i invånarantal. Här finns närheten till Stockholms city med Roslagsbanan, ett rikt idrotts- och friluftsutbud med väl bevarad natur precis runt hörnet.

Föreningen består av 54 radhus och 90 lägenheter i flerfamiljshus. I ägo finns också en lokal som hyrs av Vallentuna Kommun för förskoleverksamhet samt en gemensamhetslokal som kan disponeras av medlemmarna.

Föreningen grundades 1988.

NYHETER


Våtrumsbesiktning

ANTICIMEX har nu besiktigat samtliga våra bostäder samt allmänna utrymmen.
De besiktigade våtutrymmen som WC & Dusch, tvättstugor kök, radiatorer samt brandlarm.
När styrelsen fått intygen från Anticimex så kommer dessa att delas ut till samtliga boende. Detta sker i Januari / Februari då det är många intyg som ska sammanställas.

Den allvarligaste bristen besiktningsmännen hittade var avsaknaden utav brandvarnare och brandsläckningsutrustning. Speciellt radhusen med många barnfamiljer stack ut. DETTA ÄR RIKTIGT ANMÄRKNINGSVÄRT! En brandvarnare kostar ca 150kr och som bevisligen räddar liv. Det finns även annan utrustning som boende rekommenderas ha hemma. Läs mer om det på boverkets hemsida i länken nedan. Så med det sagt. Ni som saknar brandvarnare ordnar det med samma. Behöver ni hjälp med att sätta upp brandvarnare kontaktar ni styrelsen på styrelse@sodrahaga.se omgående.

https://www.boverket.se/sv/byggande/sakerhet/brandskydd/brandvarnare/HÄNDELSER


Årsstämma 2020 den 23 april

Datum för årsstämma är satt till den 23 april.

Kallelse med plats och årsredovisning kommer kommer senare.

Motionsstopp är den den första februari. 


BRF Södra Haga, BOX 1099, 186 26 Vallentuna, Besöksadress, föreningslokal: Engelbrektsvägen 157, Vallentuna

styrelse@sodrahaga.se