Lägenhetsnr

Adress

Yta

Andelstal

Antal Rum

R144

Engelbrektsvägen 1

111,9

0,925

5

R143

Engelbrektsvägen 3

100,9

0,8524

4

R142

Engelbrektsvägen 5

111,9

0,925

5

R100

Engelbrektsvägen 7

100,9

0,8524

4

R99

Engelbrektsvägen 9

100,9

0,8524

4

R98

Engelbrektsvägen 11

100,9

0,8524

4

R97

Engelbrektsvägen 13

100,9

0,8524

4

R96

Engelbrektsvägen 15

100,9

0,8524

4

R95

Engelbrektsvägen 17

100,9

0,8524

4

R94

Engelbrektsvägen 19

100,9

0,8524

4

R93

Engelbrektsvägen 21

100,9

0,8524

4

R92

Engelbrektsvägen 23

100,9

0,8524

4

R91

Engelbrektsvägen 25

100,9

0,8524

4

R101

Engelbrektsvägen 27

100,9

0,8524

4

R102

Engelbrektsvägen 29

100,9

0,8524

4

R103

Engelbrektsvägen 31

100,9

0,8524

4

R104

Engelbrektsvägen 33

100,9

0,8524

4

R105

Engelbrektsvägen 35

100,9

0,8524

4

R106

Engelbrektsvägen 37

100,9

0,8524

4

R107

Engelbrektsvägen 39

100,9

0,8524

4

R108

Engelbrektsvägen 41

100,9

0,8524

4

R109

Engelbrektsvägen 43

100,9

0,8524

4

R110

Engelbrektsvägen 45

100,9

0,8524

4

R116

Engelbrektsvägen 47

111,9

0,925

5

R115

Engelbrektsvägen 49

100,9

0,8524

4

R114

Engelbrektsvägen 51

100,9

0,8524

4

R113

Engelbrektsvägen 53

100,9

0,8524

4

R112

Engelbrektsvägen 55

100,9

0,8524

4

R111

Engelbrektsvägen 57

111,9

0,925

5

R117

Engelbrektsvägen 59

100,9

0,8524

4

R118

Engelbrektsvägen 61

100,9

0,8524

4

R119

Engelbrektsvägen 63

100,9

0,8524

4

R120

Engelbrektsvägen 65

100,9

0,8524

4

R121

Engelbrektsvägen 67

100,9

0,8524

4

R122

Engelbrektsvägen 69

100,9

0,8524

4

R123

Engelbrektsvägen 71

100,9

0,8524

4

R124

Engelbrektsvägen 73

100,9

0,8524

4

R125

Engelbrektsvägen 75

100,9

0,8524

4

R126

Engelbrektsvägen 77

111,9

0,925

5

R127

Engelbrektsvägen 79

100,9

0,8524

4

R128

Engelbrektsvägen 81

100,9

0,8524

4

R129

Engelbrektsvägen 83

100,9

0,8524

4

R130

Engelbrektsvägen 85

100,9

0,8524

4

R131

Engelbrektsvägen 87

100,9

0,8524

4

R132

Engelbrektsvägen 89

100,9

0,8524

4

R133

Engelbrektsvägen 91

111,9

0,925

5

R134

Engelbrektsvägen 93

111,9

0,925

5

R135

Engelbrektsvägen 95

100,9

0,8524

4

R136

Engelbrektsvägen 97

100,9

0,8524

4

R137

Engelbrektsvägen 99

100,9

0,8524

4

R138

Engelbrektsvägen 101

100,9

0,8524

4

R139

Engelbrektsvägen 103

100,9

0,8524

4

R140

Engelbrektsvägen 105

100,9

0,8524

4

R141

Engelbrektsvägen 107

111,9

0,925

5

B1-01

Engelbrektsvägen 111 BV

57,0

0,5366

2

B1-11

Engelbrektsvägen 113 1TR

57,8

0,5436

2

B1-12

Engelbrektsvägen 115 1TR

57,8

0,5508

2

B1-21

Engelbrektsvägen 117 2TR

57,8

0,5527

2

B1-22

Engelbrektsvägen 119 2TR

57,8

0,5633

2

A2-01

Engelbrektsvägen 121 BV

57,2

0,5401

2

A2-02

Engelbrektsvägen 121 BV

62,6

0,5749

2

A2-03

Engelbrektsvägen 121 BV

64,2

0,5801

2

A2-11

Engelbrektsvägen 121 1TR

57,5

0,5615

2

A2-12

Engelbrektsvägen 121 1TR

77,6

0,6949

3

A2-13

Engelbrektsvägen 121 1TR

77,1

0,6897

3

A2-14

Engelbrektsvägen 121 1TR

64,5

0,5979

2

A2-21

Engelbrektsvägen 121 2TR

57,5

0,5777

2

A2-22

Engelbrektsvägen 121 2TR

77,6

0,7074

3

A2-23

Engelbrektsvägen 121 2TR

77,1

0,7023

3

A2-24

Engelbrektsvägen 121 2TR

64,5

0,6141

2

B3-01

Engelbrektsvägen 123 BV

57,0

0,5366

2

B3-11

Engelbrektsvägen 125 1TR

57,8

0,5436

2

B3-12

Engelbrektsvägen 127 1TR

57,8

0,5508

2

B3-21

Engelbrektsvägen 129 2TR

57,8

0,5527

2

B3-22

Engelbrektsvägen 131 2TR

57,8

0,5527

2

A7-01

Engelbrektsvägen 133 BV

57,2

0,5401

2

A7-02

Engelbrektsvägen 133 BV

62,6

0,5749

2

A7-03

Engelbrektsvägen 133 BV

64,2

0,5801

2

A7-11

Engelbrektsvägen 133 1TR

57,5

0,5615

2

A7-12

Engelbrektsvägen 133 1TR

77,6

0,6949

3

A7-13

Engelbrektsvägen 133 1TR

77,1

0,6897

3

A7-14

Engelbrektsvägen 133 1TR

64,5

0,5979

2

A7-21

Engelbrektsvägen 133 2TR

57,5

0,5777

2

A7-22

Engelbrektsvägen 133 2TR

77,6

0,7074

3

A7-23

Engelbrektsvägen 133 2TR

77,1

0,7023

3

A7-24

Engelbrektsvägen 133 2TR

64,5

0,6141

2

B4-01

Engelbrektsvägen 135 BV

57,0

0,5366

2

B4-11

Engelbrektsvägen 137 1TR

57,8

0,5436

2

B4-12

Engelbrektsvägen 139 1TR

57,8

0,5508

2

B4-21

Engelbrektsvägen 141 2TR

57,8

0,5527

2

B4-22

Engelbrektsvägen 143 2TR

57,8

0,5633

2

A5-01

Engelbrektsvägen 145 BV

57,2

0,5401

2

A5-02

Engelbrektsvägen 145 BV

62,6

0,5749

2

A5-03

Engelbrektsvägen 145 BV

64,2

0,5801

2

A5-11

Engelbrektsvägen 145 BV

57,5

0,5615

2

A5-12

Engelbrektsvägen 145 1TR

77,6

0,6949

3

A5-13

Engelbrektsvägen 145 1TR

77,1

0,6897

3

A5-14

Engelbrektsvägen 145 1TR

64,5

0,5979

2

A5-21

Engelbrektsvägen 145 2TR

57,5

0,5777

2

A5-22

Engelbrektsvägen 1452TR

77,6

0,7074

3

A5-23

Engelbrektsvägen 1452TR

77,1

0,7023

3

A5-24

Engelbrektsvägen 145 2TR

64,5

0,6141

2

B6-01

Engelbrektsvägen 147 BV

57,0

0,5366

2

B6-11

Engelbrektsvägen 149 1TR

57,8

0,5436

2

B6-12

Engelbrektsvägen 151 1TR

57,8

0,5508

2

B6-21

Engelbrektsvägen 153 2TR

57,8

0,5527

2

B6-22

Engelbrektsvägen 155 2TR

57,8

0,5527

2

A9-01

Engelbrektsvägen 159 BV

57,2

0,5401

2

A9-02

Engelbrektsvägen 159 BV

62,6

0,5749

2

A9-03

Engelbrektsvägen 159 BV

64,2

0,5801

2

A9-11

Engelbrektsvägen 159 1TR

57,5

0,5615

2

A9-12

Engelbrektsvägen 159 1TR

77,6

0,6949

3

A9-13

Engelbrektsvägen 159 1TR

77,1

0,6897

3

A9-14

Engelbrektsvägen 159 1TR

64,5

0,5979

2

A9-21

Engelbrektsvägen 159 2TR

57,5

0,5777

2

A9-22

Engelbrektsvägen 159 2TR

77,6

0,7074

3

A9-23

Engelbrektsvägen 159 2TR

77,1

0,7023

3

A9-24

Engelbrektsvägen 159 2TR

64,5

0,6141

2

B10-01

Engelbrektsvägen 161 BV

57,0

0,5366

2

B10-11

Engelbrektsvägen 163 1TR

57,8

0,5436

2

B10-12

Engelbrektsvägen 165 1TR

57,8

0,5508

2

B10-21

Engelbrektsvägen 167 2TR

57,8

0,5527

2

B1022

Engelbrektsvägen 169 2TR

57,8

0,5527

2

B11-01

Engelbrektsvägen 173 BV

57,0

0,5366

2

B11-11

Engelbrektsvägen 175 1TR

57,8

0,5436

2

B11-12

Engelbrektsvägen 177 1TR

57,8

0,5508

2

B11-21

Engelbrektsvägen 179 2TR

57,8

0,5527

2

B11-22

Engelbrektsvägen 181 2TR

57,8

0,5633

2

A12-01

Engelbrektsvägen 183 BV

57,2

0,5401

2

A12-02

Engelbrektsvägen 183 BV

62,6

0,5749

2

A12-03

Engelbrektsvägen 183 BV

64,2

0,5801

2

A12-11

Engelbrektsvägen 183 1TR

57,5

0,5615

2

A12-12

Engelbrektsvägen 183 1TR

77,6

0,6949

3

A12-13

Engelbrektsvägen 183 1TR

77,1

0,6897

3

A12-14

Engelbrektsvägen 183 1TR

64,5

0,5979

2

A12-21

Engelbrektsvägen 183 2TR

57,5

0,5777

2

A12-22

Engelbrektsvägen 183 2TR

77,6

0,7074

3

A12-23

Engelbrektsvägen 183 2TR

77,1

0,7023

3

A12-24

Engelbrektsvägen 183 2TR

64,5

0,6141

2

B13-01

Engelbrektsvägen 185 BV

57,0

0,5366

2

B13-11

Engelbrektsvägen 187 1TR

57,8

0,5436

2

B13-12

Engelbrektsvägen 189 1TR

57,8

0,5508

2

B13-21

Engelbrektsvägen 191 2TR

57,8

0,5527

2

B13-22

Engelbrektsvägen 193 2TR

57,8

0,5527

2