Styrelse

FÖRTROENDEVALDA

Styrelse

Ledamöter

Anneli Eklöf                        - Ordförande

Annika Jacobsson              - Sekreterare, vice ordförande

Anna-Karin Bergvall           - Ledarmot

Anton Edin                          - Ledamot

Samuel Carlsson                 - LedarmotSuppleanter

Mats Andersson                 

Björn Lindau

Sebastian Kanill


 

Styrelsen träffas på öppet hus första onsdagen i månaden kl. 18.30-19.00. Dock inte i juli månad. Här finns då möjlighet att träffa styrelsen och ställa frågor.

Det finns även brevlåda utanför föreningslokalen.

Styrelsen valdes på föreningsstämma april 2022.


Valberedning

Håkan Säfström     -   Sammankallande

Tel: 073-066 51 63 - Går även bra via SMS

Ingmarie Wiklander

Tel: 070-870 11 20 - Går även bra via SMS

     


Internrevisor

Leila Matikka