Motion

Att skriva en motion


En motion till årsstämman bör vara en fråga som berör föreningen och alla dess medlemmar och som inte kan beslutas på ett styrelsemöte.


Motionen bör innehålla ett konkret förslag för stämman att ta ställning till.

Tänk på att alltid skriva kortfattat.

Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas.

Ta endast upp ett ämne per motion.


Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om


Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att

tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.


Skriv en text som berättar varför du tycker som du gör


Använd attt-satser Jag/vi föreslår därför föreningsstämman besluta att:…


Du ska alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna med ditt namn.