Home

BRF Södra Haga - Vallentuna

 

AKTUELL! Felsökning och reparationer orsakade utav blixtnedslaget pågår gällande varmvatten, tv, Internet, hissar samt köksfläktar.

Ni som inte felanmält er fläkt ber vi er göra det omgående. I första hand under fliken "felanmälan" här på hemsidan alternativt via sms där ni bifogar namn,adress och telefonnummer. Om ni saknar tillgång till dator/Internet. Smsa till nummer 0761733637

 

Ny kvartalsbrev för Juni. Tryck här för detaljer

Valberedningen söker ny internrevisor. Tryck här för detaljer

Nu har vi fått en ny broschyr om vad som ska slängas i soprummet och inte. här.

Ny tid för öppet hus möte: Första söndagen i månaden kl 17:00

Föreningslokalen Vår föreningslokal går nu att hyra för oss medlemmar och även utomstående, bokning sker här.

Fläktinformation Vi har ett femårigt serviceavtal för våra fläktar, filter byts av vår servicefirma, mer info

 

 

 

Styrelsen i BRF Södra Haga

 

Brf Södra Haga består av 54 radhus och 90 lägenheter i flerfamiljshus. Föreningen äger även en lokal som hyrs av Vallentuna Kommun för förskoleverksamhet.

I föreningen finns även en gemensamhetslokal som kan disponeras av medlemmarna. Föreningen grundades 1988.

 

BRF Södra Haga ligger centralt i Vallentuna, en kommun som ständigt ökar i invånarantal. Detta tack vare närheten till Stockholms city med Roslagsbanan, men samtidigt väl bevarad natur och ett rikt idrotts och friluftsutbud med natur precis runt hörnet.

BRF Södra Haga, BOX 1099, 186 26 Vallentuna, Besöksadress, föreningslokal: Engelbrektsvägen 157, Vallentuna styrelse@sodrahaga.se