Start

BRF Södra Haga - Vallentuna


BRF Södra Haga ligger centralt i Vallentuna, en kommun som ständigt ökar i invånarantal. Här finns närheten till Stockholms city med Roslagsbanan, ett rikt idrotts- och friluftsutbud med väl bevarad natur precis runt hörnet.

Föreningen består av 54 radhus och 90 lägenheter i flerfamiljshus. I ägo finns också en lokal som hyrs av Vallentuna Kommun för förskoleverksamhet samt en gemensamhetslokal som kan disponeras av medlemmarna.

Föreningen grundades 1988.

NYHETER


GRUPPAVTAL TV VIA FIBER

  

Samtal har förts med leverantörer av TV via fiber. Sappa står i princip ensamma med att

lämna bud. Det kommer då att bli ett avtal som tecknas av de boende som är intresserade och kostnaden läggs på månadsavgiften. När avtalet är klart kommer mer information ut samt en bindande anmälan.


KVARTALSBREV 1 2019

Finns att läsa här.


NYTT STÄDAVTAL

Sedan den första juli 2018 har vi ett nytt städavtal med Städbolag Ett.


NY FASTIGHETSFÖRVALTARE

För 2018 gäller ett nytt avtal med Propas Fastighetsförvaltning som tar hand om Felanmälan, rondering och drift.HÄNDELSER


2019-04-25  ÅRSSTÄMMA

Årsstämman är planerad att hållas den 25:e april kl 18.30 i Rosendalsskolans norra matsal (tidigare Hammarbacksskolan).

Kallelse kan ses här.


2019-05-04 - 05 Vårstädning

Städdagar för våren är planerade att hållas i början av maj. Aktuella datum kan ses nedan och information om vad som ska göras kommer.


  • 4/5 9.00 Vårstädning gård 1 & 2
  • 4/5 12.00 Vårstädning gård 3
  • 5/5 9.00 Vårstädning gård 5 & 6
  • 5/5 12.00 Vårstädning gård 4

 

BRF Södra Haga, BOX 1099, 186 26 Vallentuna, Besöksadress, föreningslokal: Engelbrektsvägen 157, Vallentuna

styrelse@sodrahaga.se