Home

BRF Södra Haga - Vallentuna

Fiber är allt draget och färdiginstallerat. Ni beställer via IP-Onlys hemsida http://www.ip-only.se/privat/bestall/#/

Nu har vi fått en ny broschyr om vad som ska slängas i soprummet och inte. här.

Nu finns ett nytt kvartalsbrev att läsa! Här

Nu är det dags att börja sortera matavfallet! Startkit finns i soprummen. Info

Ny informationssida om säkerhet, läs den här.

Ny tid för öppet hus möte: Första söndagen i månaden kl 17:00

Undvik om möjligt att köra bil på gårdarna och se till att grinden är stängd

Föreningslokalen Vår föreningslokal går nu att hyra för oss medlemmar och även utomstående, bokning sker här.

Fläktinformation Vi har ett femårigt serviceavtal för våra fläktar, filter byts av vår servicefirma, mer info

 

 

 

 

 

Styrelsen i BRF Södra Haga

 

Brf Södra Haga består av 54 radhus och 90 lägenheter i flerfamiljshus. Föreningen äger även en lokal som hyrs av Vallentuna Kommun för förskoleverksamhet.

I föreningen finns även en gemensamhetslokal som kan disponeras av medlemmarna. Föreningen grundades 1988.

 

BRF Södra Haga ligger centralt i Vallentuna, en kommun som ständigt ökar i invånarantal. Detta tack vare närheten till Stockholms city med Roslagsbanan, men samtidigt väl bevarad natur och ett rikt idrotts och friluftsutbud med natur precis runt hörnet.

BRF Södra Haga, BOX 1099, 186 26 Vallentuna, Besöksadress, föreningslokal: Engelbrektsvägen 157, Vallentuna styrelse@sodrahaga.se